Medlemsmøte i gutta i blårøyken

Sted:                         Motorhistorisk

Tid:                             280110 kl 19:00

Antall medlemmer:          11 stk

Sak 1

Webmaster (Per Christian) orienterte vedr. hjemmeside. Det gjøres en del endringer og fornyelser. Det er for øyeblikket noen feil som han er i ferd med å utbedre.

Sak 2

Per Christian setter inn varsel vedr. de som fortsatt ønsker å være medlem av klubben. Fristen for å melde sin interesse er 1. mai. Det gjøres ved at den fortsatt vil være med kontakter noen i styret for å registrer seg. Liste legges ut på hjemmesiden vår

Sak 3

Planlagte aktiviteter 2010

Medlemsmøter:
250210 kl 1900 Tema: Pelle og Per Christian  viser film
 230310 kl1900 Tema: Del 2 av Nils sin ungdom (lysbilder)
220410 kl1900 Tema: Klargjøring av mopeder hos Pelle   
270510 kl 1900 Tema:? forslag mottas
Turer:   
2602 til 2802 Primustreff   ta kontakt med Per Christian for info
1.      Mai tur Kjøres tradisjonelt på vakre ”Hadeland”
Årets Hjulebord blir på Tverrsjøen på Jevnaker
Deltagelse:

Mopedrally, Skreia

290510

Kulturuka, Hønefoss

120610

 Prestegårdsløpet

                                 

 Kulturdagen på Jevnaker

Datoer og klokkeslett for de forskjellige aktivitetene blir oppdatert på vår nettside etter hvert som vi får inn informasjon.

Mvh Børre  sekretær