Medlemsmøte 9. november 2006

 

Referat fra medlemsmøte i klubben Gutta i Blå-røyken, den 9/11 2006

Klubben hadde invitert til medlemsmøte i klubblokale til Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn.  Klubben ”Gutta i Blå-røyken” rettet en henvendelse til Motorhist….klubb… om å få benytte deres lokale til treff og møter. Dette ble positivt i mottatt så dette var første møte i disse lokaler.

 

Vi var hele 17 medlemmer av 32, så vi kan ikke klage på fremmøte. Presidenten presenterte styret for forsamlingen for det har kommet mange nye medlemmer nå på ettersommeren og høsten.

 

Det ble videre diskutert medlemsmøter frem over vinteren, noe som ble foreslått til ca en gang i måneden, sted, klubblokale i Arnemannsvn Hvilke datoer dette blir er ikke bestemt, men det vil bli tatt opp på årsmøte som skal være i desember. Vi skal få et eget rom i Arnemannsvn som vi kan ha våre ting, et skap som vi kan ha noe deler og lignende i.

 

 

Tid når årsmøte er, blir publisert på vår hjemmeside og pr mail.

 

Det ble ytret ønske om å lage en kjøp / salg spalte på EDB siden også, Trond ser på saken.

 

Hvis det er medlemmer som vil legge ut bilder på sida, så send det til webmaster så legger han det ut.

 

Ref

 

Pelle