Medlemsmøte 11. oktober 2012


På møtet var vi hele 14 medlemmer og kun en kjørte to-takter.

Evaluering av Markedet den 22 sept.

Det viste seg at dette var suksess noe som har blit nevnt før, og da ble vi enig om å ha marked til neste år også. Tidspunktet er ikke bestemt enda men det blir på høsten, mest sansynelig i sept.Da har det stilnet litt i div treff og markeder rundt om i veteranmiljøet.

Det som kom frem var at vi må sette opp en vaktliste med navn for dagen. Dette gjør at vaktordningen går enklere og det blir mindre kaos. Vaktordningen innbefatter dirigering av utstillere og parkering.

Standleie blir fremdeles kr 50. Det ble diskutert om vi skulle øke, men rådene fra andre i miljøet er at vi holder oss lavt fremdeles. Standleie går i sin helhet til Samferdselshistorisk senter

Vi vil markedsføre oss mere i forkant slik at vi drar mere folk.

 

 

Klubbjakke.

Det kom opp ønske om ei klubb jakke med logoen vår på. På møte var interessen stor for dette, og Sigurd har fått i oppgave å innhente priser.

Ønsker du å kjøpe jakke så send mail til post@guttaiblaaroyken.com slik at vi får en oversikt på hvor mange det kan være aktuelt å få pris på. Jo flere, lavere pris.

 

 

Årsmøte.

Sett av fredag 9/11 kl 1800. Vi vil da avholde årsmøte i saloong vognen på stasjo'n.

Er det saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøte må de bringes med for egen regning til årsmøte.

Samværet etter årsmøte vil det i år som i fjor bli servert rakefisk. Eget drikke medbringes selv.

Vi må ha en påmelding slik at vi veit hvor mye mat vi må bestille. Egenandel er kr 150.

For de som ikke ønsker rakfisk er det muligheter for pølse. Gi i såfall beskjed om dette når du melder deg på.

Påmelding innen mandag 5/11 til Jørn på tlf 41323099 eller klubbens e-post adresse, post@guttaiblaaroyken.com

Dette er såpass høytidelig at her bruker vi slips.

Mvh Presidenten