Referat fra årsmøte 9/11-2012

20 medlemmer hadde møtt frem til årsmøte og ”togtur”

1. Presidenten redgjorde for klubbens aktiviteter i 2012.
2. Kassereren la frem regnskapet. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
3. Valg. Enkelt valg, alle tok gjenvalg

  
 

Styret i 2012
President Per Olav Rolund
Sekretær Børre Øverby
Kasserer Aleksander Hovda


Tur/treff/markeds/halloweenkomiteen:
Nils Kristian Nicolaysen, Jørn Nicolaysen, Jan Rasmussen og Ragnar Guldahl

Materialforvalter: Sigurd Christiansen
Webansvarlig: Per Chr. Bratheim

4. Aktiviteter i 2013 blir fastsatt på første møte på nyåret.Pr 9/11-12 er det 40 stk på maillista.
Markedet.

Årsmøte var enig i å arrangere moped marked i 2013 også. Tid bestemmes senere

Klubbjakke.

Det er 18 stk som har bestilt klubbjakke.Ref President Pelle

13/11-2012