Årsmøtet 2011

Gutta i Blå-røykens årsmøte fant sted på Stasjonen 9. desember 2011.

1. Presidenten redgjorde for klubbens aktiviteter i 2011.

2. Kassereren la frem regnskapet. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

3. Valg. Nils Kristian Nicolaysen gikk av som president. Per Olav Rolund ble valgt til ny president i klubben.   

Styret i 2012
President Per Olav Rolund
Sekretær Børre Øverby
Kasserer Aleksander Hovda
Tur/treff/markeds/halloweenkomiteen:
Nils Kristian Nicolaysen, Jørn Nicolaysen, Jan Rasmussen og Ragnar Guldahl
Materialforvalter: Sigurd Christiansen
Webansvarlig: Per Chr. Bratheim

4. Aktiviteter i 2012. Det ble planlagt noen møter og andre aktiviteter vinteren og våren 2012.
Disse er ført opp i terminlista. 

Etter årsmøtet var det servering av rakfisk og spekemat med mye godt drikke.