Årsmøtet 2010

Gutta i Blå-røykens årsmøte fant sted i Arnemannsveien 26. november 2010.

15 av medlemmene møtte frem på årsmøtet. Det sittende styret ble gjenvalgt, forøvrig var det ingen saker til behandling. Klubben har 32 medlemmer.

Styret i 2011
President Nils Christian Nicolaysen
Sekretær Børre Øverby
Kasserer Aleksander Hovda
Arrangementskomitéen:
Per Olav Rolund, Jørn Nicolaysen og Trond Myhre
Materialforvalter: Sigurd Christiansen
Webmaster: Per Chr. Bratheim

Etter årsmøtet spaserte vi over brua til Johansens kafé der vi fortsatte med hyggelig samvær til tonene fra "Lyckliga gatan", "Hotel California" og andre fordums slagere. De mest utholdende fortsatte samværet på Kooperativen.