Årsmøtet 2009

Gutta i Blå-røykens årsmøte fant sted i Arnemannsveien 11. desember 2009

Årsmøtet bestemte at det ikke skal innkreves medlemskontingent for 2010. Årsaken er at klubbens økonomi er god, og kostnadene er lave.

De som ønsker fortsatt å være medlem må melde fra innen 1. mai, ellers blir de strøket fra medlemsregisteret.

Styret i 2010
President Nils Christian Nicolaysen
Sekretær Børre Øverby
Kasserer Aleksander Hovda
Arrangementskomitéen:
Per Olav Rolund, Jørn Nicolaysen og Trond Myhre
Materialforvalter: Sigurd Christiansen
Webmaster: Per Chr. Bratheim

Etter årsmøtet spaserte vi over brua til Johansens kafé der vi fortsatte med hyggelig samvær til tonene fra "Lyckliga gatan"....